…o všem, co se šustne na „Jiřáku“

Znáte ten pocit, že zrovna stojíte na místě, které má genius loci? Náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3 ho má a nejde jen o jeho historii či krásné budovy, ale o přítomnost, která je teď a tady a je vytvářena lidmi, co se zde setkávají, popíjí kávy v nově vzniklých kaváren, stojí před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně, kupují zeleninu na farmářských trzích nebo vychutnávají víno na jedné z mnoha akcí, které „Jiřák“ přináší. Chceme tenhle trend spočívající v setkávání občanů na jednom z nejkrásnějších náměstí v Praze pojmenovat a podporovat.

O co nám jde?
Naším cílem je podpořit a zviditelnit jedinečnost této lokality a moderní trend spočívající v setkávání občanů na kávě, při kulturních akcích či nakupování na farmářských trzích. Informujeme o kulturních a společenských akcích, seznamujeme čtenáře s historií náměstí a jeho okolí, o sociálně prospěšných projektech, vzdělávacích programech a volnočasových aktivitách. Zásadní myšlenka projektu spočívá v podpoře osobního setkávání místních obyvatel ve vzájemné toleranci a přátelském soužití.

Kdy a kde si ho můžete přečíst?
Vychází jednou za dva měsíce v nákladu tisíc kusů a je zdarma rozdáván do kaváren, restaurací, salónů, knihovny a dalších veřejných míst v blízkosti „Jiřáku“.